เกณฑ์การคิดคะแนน

 • คิคคะแนนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • ตอบรับภาพกิจกรรมได้คะแนนการใช้งานระบบภาพละ 1 คะแนน ได้คะแนนความประพฤติ 1 คะแนน
 • ตอบรับข่าวประชาสัมพันธ์ ได้คะแนนความประพฤติ 1 คะแนน ตอบภายในวันประกาศได้คะแนนการใช้งานระบบ 2 คะแนน ภายในเดือนที่ประกาศได้คะแนนการใช้งานระบบ 1 คะแนน หลังจากนั้นไม่ได้คะแนน
 • อวยพรวันเกิดได้คะแนนการใช้งานระบบ 1 คะแนน (ไม่ได้คะแนนความประพฤติ)
  รางวัล

 • คะแนนสูงสุดได้ปากกาที่ระลึก 1 ชุด
 • 30 อันดับแรกที่มีคะแนนตั้งแต่ 20 คะแนน ขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้น ตุ๊กตาสัตว์ประหลาด ทุก 20 คะแนนคิดเป็น 1 สิทธิ์ เช่น ได้ 200 คะแนน ก็จะมีชื่อ 10 ครั้ง


  ลำดับคะแนนสุดยอดนักเรียนใฝ่เรียนรู้
  กลับเว็บโรงเรียน | ดูข้อมูลลิขสิทธิ์ ©