ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

การมอบทุน ในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษาในปีนี้ มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 196,800 บาท
โดยมีผู้บริจาคในปีนี้ประกอบด้วย
1. คุณวิฑิต ลาวัณย์เสถียร บริจาค 27,600 บาท
2. พระครูเกษมธรรมทัต เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมศรัทธาภิรมย์ เนินทราย 2 บริจาค 10,000 บาท
3. ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาง
บริจาค 40,000 บาท
4. บริษัท ส.กิจชัย เอนเตอร์ไพร์ส บริจาค 100,000 บาท
5. ผู้ใหญ่จรัล ปฏิบัติ บริจาค 10,000 บาท
6. นายบรรจง พูลศรี บริจาค 5,000 บาท
7. นางสาวนิตยา นิยมรัตน์ บริจาค 3,200 บาท
8. นายสมภพ วงศ์ผุดผาด บริจาค 1,000 บาท โดย วีระ คงกระจ่าง (92)
ความคิดเห็น : ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
ความคิดเห็น :
นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
นักเรียนใช้เลขประจำตัวประชาชน ครูใช้ password:

กลับหน้าหลัก