ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

โรงเรียนห้วยยางศึกษาขอขอบคุณกำนันวิชัย แสงวงค์กิจ สจ.เจษฎา สุนทรเวชพงศ์ นายกฯบุญธรรม บุญมา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนห้วยยางศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2565 โดย วีระ คงกระจ่าง (256)ความคิดเห็น : ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
ความคิดเห็น :
นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
นักเรียนใช้เลขประจำตัวประชาชน ครูใช้ password:

กลับหน้าหลัก