ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

งานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล 30 ปีห้วยยางศึกษา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่าห้วยยางศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยยางศึกษา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยางและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โดย วีระ คงกระจ่าง (185)ความคิดเห็น : ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
ความคิดเห็น :
นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
นักเรียนใช้เลขประจำตัวประชาชน ครูใช้ password:

กลับหน้าหลัก