ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

โรงเรียนห้วยยางศึกษาจัดอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม โดยมีวิทยากรคือ นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 และนายอำนาจ เดชสุภา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ ฉะเชิงเทรา โดย วีระ คงกระจ่าง (199)ความคิดเห็น : ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
ความคิดเห็น :
นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
นักเรียนใช้เลขประจำตัวประชาชน ครูใช้ password:

กลับหน้าหลัก