HS VOTE!!

(โหวตได้ตั้งแต่ ถึง )ไม่ใช่ช่วงโหวตครับ
อันดับการโหวต (จากผู้ร่วมโหวต 0 คน)

  ดูภาพทั้งหมด
  รูปกิจกรรมล่าสุด

  การมอบทุน ในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
  ทุนการศึกษาในปีนี้ มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 196,800 บาท
  โดยมีผู้บริจาคในปีนี้ประกอบด้วย
  1. คุณวิฑิต ลาวัณย์เสถียร บริจาค 27,600 บาท
  2. พระครูเกษมธรรมทัต เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมศรัทธาภิรมย์ เนินทราย 2 บริจาค 10,000 บาท
  3. ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาง
  บริจาค 40,000 บาท
  4. บริษัท ส.กิจชัย เอนเตอร์ไพร์ส บริจาค 100,000 บาท
  5. ผู้ใหญ่จรัล ปฏิบัติ บริจาค 10,000 บาท
  6. นายบรรจง พูลศรี บริจาค 5,000 บาท
  7. นางสาวนิตยา นิยมรัตน์ บริจาค 3,200 บาท
  8. นายสมภพ วงศ์ผุดผาด บริจาค 1,000 บาท post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 92/ตอบ 0)  สามัคคีคือพลัง post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 119/ตอบ 0)  โรงเรียนห้วยยางศึกษาขอขอบคุณกำนันวิชัย แสงวงค์กิจ สจ.เจษฎา สุนทรเวชพงศ์ นายกฯบุญธรรม บุญมา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนห้วยยางศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2565 post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 185/ตอบ 0)  งานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล 30 ปีห้วยยางศึกษา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่าห้วยยางศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยยางศึกษา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยางและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 185/ตอบ 0)  โรงเรียนห้วยยางศึกษาจัดอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม โดยมีวิทยากรคือ นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 และนายอำนาจ เดชสุภา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ ฉะเชิงเทรา post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 199/ตอบ 0)  โรงเรียนห้วยยางศึกษา จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 211/ตอบ 0)


  แนะนำเพื่อนๆที่เปลี่ยนรูปแล้ว
  HUAYYANGSUKSA
  Information
  System
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  สมาคมศิษย์เก่าฯ
  ความประพฤติและชุมนุม
  เข้าสู่ระบบ

  สนทนาภาษา ห้วยยางศึกษา (ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยคำสุภาพ แสดงวันต่อวัน) TODAY : 2024/02/28ข้อความวันนี้ -->
  ข้อความ : login : password :

  ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. (2021/09/29) ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน(PA) (อ่าน 37/ตอบ 0) โดย บริหารงานบุคคล

 2. ITA

  เผยแพร่ผลงาน

  แสดงข้อมูลประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2024 ขณะนี้เวลาของระบบ 21 นาฬิกา 42 นาที 51 วินาที
  รายชื่อบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดภายในเดือนกุมภาพันธ์
  วันที่ 08 คุณ นิตยา นิยมรัตน์
  วันที่ 09 คุณ พงษ์รัตน์ ตรึกตรอง

  รายชื่อนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ (อวยพรวันเกิดเพื่อนได้คะแนนการใช้งานระบบ 1 คะแนน /คำอวยพร/คน)

  รายชื่อนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันพรุ่งนี้
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้จงมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการ
  รายชื่อนักเรียนที่มาไม่ทันโฮมรูมวันที่ 28 / 02 / 2024
  ที่เลขประจำตัวชื่อนามสกุลชั้นการมาเรียนสาเหตุการมาเรียนเดือนนี้การลาป่วยเดือนนี้การลากิจเดือนนี้การขาดเรียนเดือนนี้
  103716เจษฎาภรณ์อาจดี1/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  203717ภาคภูมิลุงคำ1/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  303718รัฐภูมิบุญเที่ยง1/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  403719รัฐภูมิสุรินทร์คำ1/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  503720วรินทรสุขใจ1/1ยังไม่ได้รายงาน
   13
   2
   0
   0
  603721ธันยพรนาคเจริญ1/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  703722นิชาศรีริเวช1/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  803723ปริยกรขันแก้ว1/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  903724ปาเกียวสาเร1/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  1003725สุภณิดางามสม1/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  1103726อริสราแสงสว่าง1/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  1203727อินเดียแก้วหานาม1/1ยังไม่ได้รายงาน
   13
   2
   0
   0
  1303732ทรงพลศรีเพชร1/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  1403787นิดเซา1/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  1503788นวลนน1/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  1603728กิตติศักดิ์ดีหมั่น1/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  1703729จักรพัฒบุญส่ง1/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   1
   0
  1803730ฐิติวัสส์แจ่มใส1/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  1903731ณฐพลดุงศรีแก้ว1/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   2
   0
   0
  2003733นันทชัยวงค์จันทร์1/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  2103734บรรพตสมคิด1/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  2203735บวรสมคิด1/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  2303736ภวินท์มิ่งอรุณ1/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   1
   0
  2403737มนตรีบรรจงศรี1/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  2503738วิยุสุขข่า1/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  2603739ศุภณัฐชะเอม1/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  2703740เนตรฮอง1/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  2803741เปาชัย1/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  2903742เพชรปวีณ์ถนอมธีระนันท์1/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  3003743แก้มวันไช1/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  3103744จีรนันท์ระงับภัย1/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   3
   0
   0
  3203745ฌานิศาประมวล1/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   2
   1
   0
  3303746ฐิดาพรวงค์เมือง1/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   2
   0
   1
  3403747นภัสวันต์ผิวเผือก1/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   1
   0
   2
  3503748นรีกานต์ขนานทอง1/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   2
   1
   0
  3603749อินเภา1/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  3703775ภัสวรัญชน์สืบสาววงศ์1/2ยังไม่ได้รายงาน
   11
   0
   3
   2
  3803776ราตรีไชโย1/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   2
   0
   0
  3903750กิตติศักดิ์รักชาติ1/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   17
  4003751จำเริญพร1/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   17
  4103752จีรศักดิ์บุญส่ง1/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  4203753ดัสกรชอบชื่น1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   3
   0
   5
  4303754ต้อยคำน้อย1/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  4403755ตีซอมตี1/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   17
  4503756นราธิปวงศ์พิทักษ์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  4603757นันทกรคัฒทเนตร์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   1
  4703758ปัญญาบัวเย็น1/3ยังไม่ได้รายงาน
   11
   4
   0
   2
  4803759พงษ์ศักดิ์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   16
   1
   0
   0
  4903760มิน1/3ยังไม่ได้รายงาน
   12
   1
   2
   2
  5003761สายชลรุ่งรักษา1/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  5103762อรรถกรประสงค์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   16
   1
   0
   0
  5203763ใบเตยผิวเผือก1/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  5303764ธนพรศิลขันธ์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  5403765พิมวดีพวงทอง1/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   1
   1
  5503766รสา1/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  5603767ลลิตาเนียมมูล1/3ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   1
   0
  5703768ลินนาคดวอน1/3ยังไม่ได้รายงาน
   16
   1
   0
   0
  5803769วีรภาทองอาบ1/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  5903770สิริยากรทันงาม1/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   2
   1
   0
  6003777กานต์สุภัคเจือจุล1/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  6103778ณัฐภัทรแสนมั่น1/3ยังไม่ได้รายงาน
   13
   0
   0
   4
  6203779ธนธรณ์วุฒิวงศ์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   1
  6303780พัสกรทองสุข1/3ยังไม่ได้รายงาน
   16
   1
   0
   0
  6403781นา1/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  6503782กลมเฮียเปง1/3ยังไม่ได้รายงาน
   11
   1
   0
   5
  6603598ชานนชุมจอหอ2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  6703599ไซอานชัย2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  6803600ธนชิตแก้วงาม2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  6903601ธนภัทรนพเวช2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  7003602นพคุณพรหมจรรย์2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  7103603ปวริศบุญเที่ยง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  7203604พงศกรอ่อนละมูล2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  7303605พณิชพลโสสองชั้น2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  7403606พลวัชสำนักวิชา2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  7503607พิรัชต์พานทอง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   2
   0
  7603608ภานุพงศ์บรรจงอักษร2/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   1
   0
  7703609ภูบดินทร์วงค์เมือง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  7803610รัชชานนท์ศึกษา2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  7903611วศินพินสระน้อย2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  8003612วัชรพงศ์บุญมา2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  8103613วิธวินท์เที่ยงชัด2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  8203614สงกรานต์พ่วงบรรจง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  8303615เสฎฐวุฒิบุญเปลื้อง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  8403616อัคเดชแสนรังค์2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  8503617อาจณรงค์วงศ์อ่อง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   7
   0
   0
  8603618กานต์ธิดาฟูสกุล2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  8703619แก้วดอกคำ2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  8803620จาหม่อน2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  8903622ชนิดาภาชุ่มเมืองปัก2/1ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   2
  9003623ชาญานีทดแทน2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  9103624ธัญญาเรศสองศรี2/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  9203627บัณฑิตาเกื้อกูลราษฎร์2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  9303628ปภาสรณ์กะหมายสม2/1ยังไม่ได้รายงาน
   12
   2
   2
   0
  9403629ปุณยวีร์คำแก้ว2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  9503630สุทธิดาจันทร์เนตร2/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   1
   0
  9603632อารยาจันโทกุล2/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  9703631สุภัสสราโกฮวดเฮง2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  9803633ชลันธรแถวครบุรี2/2ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   0
   4
  9903634ณฐพลบัวแก้ว2/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   0
   0
   3
  10003635ณัฐนันท์โพธิพงษ์2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  10103636ทรงยศมานาโถ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   2
   0
   0
  10203637เทพพิทักษ์จูมบาน2/2ยังไม่ได้รายงาน
   6
   0
   0
   8
  10303638ธนโชติสิทธพงศ์2/2ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   0
   4
  10403639ธนพลไกยะฝ่าย2/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  10503640เปรมไชยเลิศ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  10603641พีรพัฒน์รัตนเพชร2/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   1
   0
  10703642ภัทรกรเครือวัลย์2/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  10803643ภูวเดชมุกนิล2/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  10903644มารุ่งสุรกิจ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   0
   3
  11003645จุฑาวดีสรรพโต2/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   3
   0
   0
  11103646ชนากานต์คำต่อตั้ง2/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   2
   0
   0
  11203648ฐิตาภาชำนิ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   1
  11303649ธนัชชา2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  11403650ธัญสินีกลิ่นทับ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  11503651ธาริณีอาจดี2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  11603652นัฐนันท์วิเชียรเจริญ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  11703653นีลุบลเรืองเดช2/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  11803654เนตรนภาเสาแคน2/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  11903655ปิวราเพียรดี2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  12003656พรนภารุ่งเรือง2/2ยังไม่ได้รายงาน
   4
   0
   0
   1
  12103657พิชชาญาดาสิริสมรกุล2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  12203658พิมพ์พิลาสหาญกุล2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  12303660วรางคณาจำลอง2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   1
  12403663สมฤทัยประเคนทอง2/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  12503664สุธิชาพรมมา2/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  12603665สุนิสาจำรูญ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  12703667อิมพิราโตสารเดช2/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  12803790จิราพรจันทวรรณ์2/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  12903791กิตติทัตภัยวงษ์2/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   1
  13003670เจนศักดิ์เจริญรื่น2/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   1
   7
  13103671ชยานันต์มุกดาสนิท2/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   7
  13203672ฐิรวัฒน์มั่งคั่ง2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   1
   14
  13303674ทองดีบุญรอด2/3ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  13403675อดุลยวิทย์วงษ์สรยา2/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  13503676ธนพนธ์เพ็งวัน2/3ยังไม่ได้รายงาน
   1
   0
   0
   14
  13603677ธนาธิปอิงกกผึ้ง2/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  13703678ธีรเดชปั้นเจริญ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   6
  13803679โบลีฮน2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   15
  13903680พีรพัฒน์คีรีเขตต์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   6
  14003681วัศพลพุ่มทอง2/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   4
   2
   1
  14103682วีรพงศ์เลิศรัฐการ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  14203683ศรายุธเจริญมาก2/3ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  14303684ศุภวัฒน์สุขสวัสดิ์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   7
  14403686หมีศรัทราช2/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   1
   0
  14503687อดิศักดิ์มะลิวัลย์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   4
   0
   0
   11
  14603689อิสราใจหาญ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  14703690เอกมลปวงแก้ว2/3ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  14803691เอกวินสว่างไพร2/3ยังไม่ได้รายงาน
   11
   0
   1
   3
  14903692กนกวรรณอัครชาติ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  15003694ชุติมาหม่อมโนย2/3ยังไม่ได้รายงาน
   2
   0
   0
   13
  15103695ณัฎฐธิดาทองลาย2/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  15203696ทิพวรรณยานจรัส2/3ยังไม่ได้รายงาน
   11
   0
   1
   3
  15303697ภัสราภรณ์พันธ์เกียรติ์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  15403699ศิริพรศรีเมือง2/3ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   1
   2
  15503700สุพิชชาตาลาน2/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   1
   0
  15603707จั๊วะซาย2/3ยังไม่ได้รายงาน
   12
   1
   0
   2
  15703708นายเซียน2/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   7
  15803709ดาวโบ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   1
   0
  15903495ทวีโชคสุวรรณโชติ3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  16003509ปิยะเดชภักดีงาม3/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   1
   0
   0
  16103510ปุญญพัฒน์ธรรมพรมงคล3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  16203513พชรสมโฉม3/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   1
   0
  16303517ภาณุพงศ์โสสองชั้น3/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   1
   0
   0
  16403523วิรัตน์สุขวงศ์3/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   1
  16503524วุฒิสิทธิ์บำรุง3/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  16603534อิศราวรวิลาท3/1ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   0
   5
  16703537กนกวรรณวงศ์มาก3/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   1
   0
  16803540จิราพัชรสัตบุษ3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  16903541ชลิตาโฉมฉาย3/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   1
   0
   0
  17003543ณิภาพรรณอินทร์มณี3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  17103547ธนัชญาชัยสนาม3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  17203550นุสราสืบสาววงศ์3/1ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   7
  17303551บุญญิสาศรีคัทนา3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  17403552บุญศิตารุ่งเรือง3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  17503553เบญญาภาเกิดผล3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  17603560ลิก้า3/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   1
   0
  17703564วรัทยางามเสงี่ยม3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  17803566วันวิสาเซ็งฮวด3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  17903567วิไลวรรณสิงห์กองโพธิ์3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  18003568ศศิธรมะลิวัลย์3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  18103569ศศิธรสีบุญ3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  18203572สุจิตตรา3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  18303575อริสราสิงสมดี3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  18403576อัญชิสาไกรอินทร์3/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   2
   0
   1
  18503588ชัญญานุชมาตรา3/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   1
   0
  18603589ยิ่งรักมีเหมือน3/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  18703593ณัฐพลศรีอุทธา3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   8
  18803785วริสราเจือจุล3/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   1
   0
   0
  18903792พรรณปพรเกตุแก้ว3/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   1
  19003488คณุตม์เครือวัลย์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   1
   0
  19103492ชนาภัทร์ชวนชื่น3/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  19203496ธนวัฒน์แสวงทรัพย์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   2
   2
  19303498ธีรภัทรชอบชื่น3/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   1
  19403501นพกรเพียรสวาท3/2ยังไม่ได้รายงาน
   12
   1
   0
   3
  19503503นันทิศคงสัตย์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   0
   2
  19603506ปฏิภาณผาสุก3/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  19703512พงศพัคซื่อตรง3/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  19803514พชรพลวิทยารัตน์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   7
  19903520รพีภัทรคำแหง3/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   7
  20003528สุรเสกข์คำสิงโห3/2ยังไม่ได้รายงาน
   12
   1
   1
   2
  20103529สุริยาสวัสพันธ์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   0
   0
  20203531อนุภัทรช่วยแล้ว3/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  20303532อภิสิทธิ์วิทยานุกรณ์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   2
   1
   0
  20403533อินทัชอินทะจันทร์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   12
   2
   0
   2
  20503544ดาริกาชอบชื่น3/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  20603545ทานตะวันจันทศิริ3/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   2
   0
  20703546ธนภรณ์โพธิสาร3/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   1
  20803548ธนัชพรพรมมา3/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  20903549นันท์นภัสอิ่มเอี่ยม3/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   2
   0
   0
  21003555ปิยนุชศึกษา3/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  21103559รวงข้าวตระกูลรัมย์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   1
  21203561วรรณพรเชื้อบำรุง3/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  21303562วรรณภาเอี่ยมเมือง3/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  21403570ศศิวิมลใจหาญ3/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   1
  21503571ศิริพรสัตบุษ3/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  21603573สุทินาเกษารัตน์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  21703574หยกไทยเซิน3/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  21803789สิทธิพลนวลเปี้ย3/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   2
   0
   6
  21903486กฤษณะโยธี3/3ยังไม่ได้รายงาน
   3
   0
   0
   0
  22003487กวินรัตนวิจิตร3/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  22103489จิรเมธเชื้อบำรุง3/3ยังไม่ได้รายงาน
   13
   0
   0
   1
  22203491เจษฎากรจันทรรัสมี3/3ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   1
   0
  22303493ญาณกรบัวเย็น3/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   8
   1
   0
  22403497ธาราดาเหลืองอร่าม3/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  22503502นพอนันต์ชัยประเสริฐล้ำ3/3ยังไม่ได้รายงาน
   13
   2
   0
   0
  22603507ปฏิภาณเสาวคนธ์3/3ยังไม่ได้รายงาน
   3
   0
   0
   0
  22703515พีรวิชญ์ตรึกหากิจ3/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  22803516ภัทรพลหม่อมโนย3/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   1
   0
  22903518ยศธรรัตนวิจิตร3/3ยังไม่ได้รายงาน
   2
   0
   0
   0
  23003519ยุทธพงษ์สุวรรณัง3/3ยังไม่ได้รายงาน
   11
   2
   1
   0
  23103522วัชรากรณ์เท่าบุรี3/3ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  23203525สหพัฒน์ยั่งยืน3/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   12
   0
   5
  23303530เหิมหาญมีชัย3/3ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  23403536กินนีออนนาทองศรี3/3ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  23503539จิรานุชมัจฉาเกื้อ3/3ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   0
   0
  23603542ฐานิตพัน3/3ยังไม่ได้รายงาน
   1
   0
   1
   0
  23703557พิยดาหาญละคร3/3ยังไม่ได้รายงาน
   12
   1
   0
   0
  23803563วรวรรณเชื้อบำรุง3/3ยังไม่ได้รายงาน
   15
   2
   0
   0
  23903585นกแก้ว3/3ยังไม่ได้รายงาน
   12
   2
   0
   0
  24003586พัสกรประกอบเกื้อ3/3ยังไม่ได้รายงาน
   3
   0
   0
   0
  24103587ยุทธการสำเร็จ3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   1
   0
  24203596สุมิตราหวลคิด3/3ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  24303710วรฤทัยยอดจันทร์3/3ยังไม่ได้รายงาน
   1
   0
   0
   0
  24403786ชุติมาผาสุข3/3ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   1
   0
  24503366ณัฐพงษ์ธงศรี4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   2
   2
   2
  24603368ธนกรมิ่งส่วน4/1ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   1
   14
  24703370นวพลบุญช่วย4/1ยังไม่ได้รายงาน
   13
   0
   1
   1
  24803378บงกชกรแว่นมณี4/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  24903384สุทัตตารื่นรมย์4/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  25003385สุพิตตาพันอะ4/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  25103396ปัณณธรใช้ลิ้ม4/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  25203416คิมหันต์รื่นรมย์4/1ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   5
  25303434จรรยพรเปี่ยมเต็ม4/1ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   0
   3
  25403440พิมพกานต์พิมพ์แก้ว4/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  25503441สุทัตตาไชยปัญญา4/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  25603771ณัชชาเสนจันทร์4/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  25703772สุภัชชางามสม4/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   0
   1
  25803364กฤตพรศิลปชัย4/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  25903369ธนาดลช่างเหล็ก4/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   0
   0
  26003371พิชิตชัยสนิท4/2ยังไม่ได้รายงาน
   2
   0
   0
   0
  26103373ศรายุทธชอบชื่น4/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   7
   0
   0
  26203374อนันวันนะ4/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   0
   0
   0
  26303377ณิชาวงศ์คช4/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  26403380พรญาณีทองปลิว4/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  26503392ณัฐพงษ์เหลืองอ่อน4/2ยังไม่ได้รายงาน
   4
   1
   1
   0
  26603397ยศพลจันสมดี4/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   0
   0
  26703402บุญญานุชบุญหอม4/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  26803405ปาลิตาคลังสุวรรณ4/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   1
   8
   0
  26903408ภคพรเจียมรัมย์4/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  27003410รัตนาวดีท่องแท้4/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  27103415อาทิตยามุจรินทร์4/2ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  27203417จักรินศรีจันทร์4/2ยังไม่ได้รายงาน
   12
   3
   1
   0
  27303419ชัยธวัชสำนักวิชา4/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   5
   0
   0
  27403422ธนกฤตวงศ์มาก4/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  27503427รณชัยยวดยิ่ง4/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   0
   0
   0
  27603439พิมพกานต์วรรจารุ4/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   1
   2
   0
  27703479รพีดาศรีสว่าง4/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   1
   5
   0
  27803773ทัศน์พลแจ่มใส4/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   1
   2
   0
  27903774สิริวิมลไพบูลย์4/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   0
   0
  28003784จีรณากล้าหาญ4/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  28103249ก้องเกียรติกลัวผิด5/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  28203250นิธิศักดิ์มีโชติ5/1ยังไม่ได้รายงาน
   11
   4
   0
   0
  28303252ธันวาพละเดช5/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  28403253พงศธรประมวล5/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   1
   0
  28503259สิทธิพรจันดา5/1ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   2
   5
  28603262ชนกนันท์สุวดิษฐ์5/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   1
   0
  28703266ตฏิญาคล้ายคลึง5/1ยังไม่ได้รายงาน
   10
   3
   2
   0
  28803271วรรณิสาวงศ์คช5/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  28903272สุกัญญาแซ่โค้ว5/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   1
   0
  29003273สุชานาถผาสุก5/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  29103275กฤตินธรรมโชติ5/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  29203291จอมศรีทอง5/1ยังไม่ได้รายงาน
   13
   1
   1
   0
  29303313ไพลินรื่นรมย์5/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   1
   0
  29403316นรภัทรรูปสม5/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   0
   1
  29503701อดิศรเลาเลิศ5/1ยังไม่ได้รายงาน
   13
   0
   0
   2
  29603214วรพลประมาณู5/2ยังไม่ได้รายงาน
   6
   0
   0
   8
  29703248กล้าณรงค์รินทา5/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   2
   4
  29803264ฐิตารีย์เครือยู้5/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  29903277ธีรภัทร์รุจิวงศ์5/2ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   1
   3
  30003282พีรพัฒน์สิทธิเดช5/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   1
   1
   9
  30103283ภานุเดชเชาว์ไว5/2ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   2
   2
  30203289วิรัญชนาตรึกหากิจ5/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  30303303จันจิรากิ่งกลางดอน5/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   0
   0
  30403305ชมพูนุชขอบไชยแสง5/2ยังไม่ได้รายงาน
   11
   1
   1
   2
  30503311ชนิดาเจริญมาก5/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  30603314รุ่งทิพย์ปกป้อง5/2ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   0
   0
  30703468อธิวัฒน์ศิลประเสริฐ5/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   0
   2
   0
  30803702กิตติชัยแขมคำ5/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   0
   1
  30903705จันทรวัฒน์นาคอิ่ม5/2ยังไม่ได้รายงาน
   12
   1
   2
   0
  31003138กิตติภพศรีขวัญใจ6/1ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   0
   0
  31103139ดนัยพ่วงบรรจง6/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  31203140ทนงบุญแต่ง6/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   1
   1
   0
  31303141ธีระเทพมุ่งดี6/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  31403143พงศธรดีหมั่น6/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   2
   0
  31503144รัฐภูมิไชยปัญญา6/1ยังไม่ได้รายงาน
   13
   1
   0
   0
  31603145สราวุฒิชาญสมร6/1ยังไม่ได้รายงาน
   11
   0
   0
   0
  31703150เจนจิรากึ่งวงษ์6/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  31803152ชุติมณฑน์เกิดศักดิ์สิทธิ์6/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   0
   1
  31903154ณัฎฐณิชาบัวแก้ว6/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  32003155ทัตพรดีหมั่น6/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   1
   1
   0
  32103157นัชชาศรีริเวช6/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  32203158ประภัสสรรัตโนภาส6/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  32303160พิมศรทั่งแก้ว6/1ยังไม่ได้รายงาน
   17
   0
   0
   0
  32403161ภัณฑิราปราวี6/1ยังไม่ได้รายงาน
   13
   0
   0
   0
  32503163วทันยาสุลิเดช6/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   2
   0
  32603167อาทิตยาทองบุตร6/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  32703211พีรพัฒน์แสวงสวัสดิ์6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  32803578ปฏิภานปฏิสังข์6/1ยังไม่ได้รายงาน
   15
   0
   1
   0
  32903579จารุณีไหวพริบ6/1ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   3
   0
  33003580รุ่งนภาร่วง6/1ยังไม่ได้รายงาน
   16
   0
   0
   0
  33103168กิติศักดิ์ปุ้งข้อ6/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   2
   1
   3
  33203172ณัฐวัตรสมจินดา6/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   0
   0
  33303176ธนดลวงศ์คช6/2ยังไม่ได้รายงาน
   12
   0
   2
   0
  33403181นันทวัฒน์สุวรรณโต6/2ยังไม่ได้รายงาน
   2
   1
   2
   9
  33503188กนกวรรณธรรมอินทร์6/2ยังไม่ได้รายงาน
   10
   2
   2
   0
  33603190จันทรรัตน์สุขลาภ6/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   0
   0
   11
  33703193ธันยาพล6/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   6
   0
  33803197อริสาพันอะ6/2ยังไม่ได้รายงาน
   6
   3
   2
   3
  33903204ธนพัฒน์อุปจันโท6/2ยังไม่ได้รายงาน
   11
   0
   2
   1
  34003208นราธรแหวนวงศ์6/2ยังไม่ได้รายงาน
   14
   0
   0
   0
  34103220ณิชาแซ่ลี้6/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   0
   1
   0
  34203222ปวันรัตน์โชติอนันต์6/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   1
   1
   8
  34303241จีรพัฒน์ประมวล6/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   14
   0
   0
  34403358นภัสสรมาลากุล6/2ยังไม่ได้รายงาน
   13
   0
   1
   0
  34503581ภราดรชวนชื่น6/2ยังไม่ได้รายงาน
   11
   0
   1
   2
  34603583รัตนาภรณ์บุญเกิด6/2ยังไม่ได้รายงาน
   2
   0
   2
   9
  34703584พรพิมลอังคณากุลชัย6/2ยังไม่ได้รายงาน
   2
   1
   1
   9

  สรุปข้อมูลการมาเรียนประจำวัน 28 / 02 / 2024 | ดูสถิติการส่งข้อมูลการขาดเรียน
  ชั้นจำนวนนักเรียนมาเรียนคิดเป็นร้อยละลาป่วยคิดเป็นร้อยละลากิจคิดเป็นร้อยละขาดเรียนคิดเป็นร้อยละ
  1/11500.0000.0000.0000.00
  1/22300.0000.0000.0000.00
  1/32700.0000.0000.0000.00
  2/13100.0000.0000.0000.00
  2/23300.0000.0000.0000.00
  2/32900.0000.0000.0000.00
  3/13100.0000.0000.0000.00
  3/22900.0000.0000.0000.00
  3/32600.0000.0000.0000.00
  4/11300.0000.0000.0000.00
  4/22300.0000.0000.0000.00
  5/11500.0000.0000.0000.00
  5/21400.0000.0000.0000.00
  6/12100.0000.0000.0000.00
  6/21700.0000.0000.0000.00
  รวม34700.0000.0000.0000.00

  แนะนำบุคลากร

  นายวีระ คงกระจ่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา->ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  สุกัลยา ชลเสถียร ครู->คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด

  นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ ครู->

  นายวรากร จันทร์ศรี ครู->

  นางสาวเพ็ญพักตร์ คำภา ครู->

  นายพงษ์รัตน์ ตรึกตรอง ครู->

  นางสาวสวลี ร่วมวงศ์ ครูผู้ช่วย->

  นายวิทยา บุญส่งเสริม ครูผู้ช่วย->ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ

  นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย->ไม่ได้ส่งเสีย อย่าสะเออะสงสัย

  ธัญญลักษณ์ พุฒเกษร ครูผู้ช่วย->

  ณิชกานต์ ศิริรัตน์ ครูจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา->

  นางสาวผกามาศ ยิ้มเยื้อน ลูกจ้างชั่วคราว->ทุกการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเติบโตมากกว่าเดิม
  10 ลำดับคะแนนสุดยอดนักเรียนใฝ่เรียนรู้
  แสดงตามลำดับคะแนน

  เว็บที่น่าสนใจ

  กลับเว็บโรงเรียน | ดูข้อมูลลิขสิทธิ์ ©