HS VOTE!!

(โหวตได้ตั้งแต่ ถึง )ไม่ใช่ช่วงโหวตครับ
อันดับการโหวต (จากผู้ร่วมโหวต 0 คน)

  ดูภาพทั้งหมด
  รูปกิจกรรมล่าสุด

  สามัคคีคือพลัง post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 4/ตอบ 0)  โรงเรียนห้วยยางศึกษาขอขอบคุณกำนันวิชัย แสงวงค์กิจ สจ.เจษฎา สุนทรเวชพงศ์ นายกฯบุญธรรม บุญมา ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนห้วยยางศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2565 post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 68/ตอบ 0)  งานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล 30 ปีห้วยยางศึกษา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่าห้วยยางศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนห้วยยางศึกษา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยางและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 90/ตอบ 0)  โรงเรียนห้วยยางศึกษาจัดอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม โดยมีวิทยากรคือ นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 และนายอำนาจ เดชสุภา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ ฉะเชิงเทรา post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 92/ตอบ 0)  โรงเรียนห้วยยางศึกษา จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 post โดย วีระ คงกระจ่าง(เปิด 111/ตอบ 0)


  แนะนำเพื่อนๆที่เปลี่ยนรูปแล้ว
  HUAYYANGSUKSA
  Information
  System
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  สมาคมศิษย์เก่าฯ
  ความประพฤติและชุมนุม
  เข้าสู่ระบบ

  สนทนาภาษา ห้วยยางศึกษา (ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยคำสุภาพ แสดงวันต่อวัน) TODAY : 2023/05/29ข้อความวันนี้ -->
  ข้อความ : login : password :

  ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. (2021/09/29) ตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน(PA) (อ่าน 25/ตอบ 0) โดย บริหารงานบุคคล

 2. ITA

  เผยแพร่ผลงาน

  แสดงข้อมูลประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม ปี 2023 ขณะนี้เวลาของระบบ 4 นาฬิกา 47 นาที 03 วินาที
  รายชื่อบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดภายในเดือนพฤษภาคม
  วันที่ 30 คุณ วิทยา บุญส่งเสริม

  รายชื่อนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ (อวยพรวันเกิดเพื่อนได้คะแนนการใช้งานระบบ 1 คะแนน /คำอวยพร/คน)

  รายชื่อนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันพรุ่งนี้
  คุณ ทัตพร ดีหมั่น ชั้น 6/1
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้จงมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการ
  รายชื่อนักเรียนที่มาไม่ทันโฮมรูมวันที่ 29 / 05 / 2023
  ที่เลขประจำตัวชื่อนามสกุลชั้นการมาเรียนสาเหตุการมาเรียนเดือนนี้การลาป่วยเดือนนี้การลากิจเดือนนี้การขาดเรียนเดือนนี้
  103625นภสรแสงศรี1/1ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   6
  203716เจษฎาภรณ์อาจดี1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  303717ภาคภูมิลุงคำ1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  403718รัฐภูมิบุญเที่ยง1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  503719รัฐภูมิสุรินทร์คำ1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  603720วรินทรสุขใจ1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  703721ธันยพรนาคเจริญ1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  803722นิชาศรีริเวช1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  903723ปริยกรขันแก้ว1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  1003724ปาเกียวสาเร1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  1103725สุภณิดางามสม1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  1203726อริสราแสงสว่าง1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  1303727อินเดียแก้วหานาม1/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  1403787นิดเซา1/1ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  1503661ศิวดีณ์สดมสุข1/2ยังไม่ได้รายงาน
   1
   0
   0
   7
  1603662ศุภมาศนพเวช1/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   7
  1703728กิตติศักดิ์ดีหมั่น1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  1803729จักรพัฒบุญส่ง1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  1903730ฐิติวัสส์แจ่มใส1/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  2003731ณฐพลดุงศรีแก้ว1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  2103732ทรงพลศรีเพชร1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  2203733นันทชัยวงค์จันทร์1/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  2303734บรรพตสมคิด1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  2403735บวรสมคิด1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  2503736ภวินท์มิ่งอรุณ1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  2603737มนตรีบรรจงศรี1/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  2703738วิยุสุขข่า1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  2803739ศุภณัฐชะเอม1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  2903740เนตรฮอง1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  3003741เปาชัย1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  3103742เพชรปวีณ์ถนอมธีระนันท์1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  3203743แก้มวันไช1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  3303744จีรนันท์ระงับภัย1/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  3403745ฌานิศาประมวล1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  3503746ฐิดาพรวงค์เมือง1/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  3603747นภัสวันต์ผิวเผือก1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  3703748นรีกานต์ขนานทอง1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  3803749อินเภา1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  3903775ภัสวรัญชน์สืบสาววงศ์1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  4003776ราตรีไชโย1/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  4103668กรวิชญ์พรมจักร1/3ยังไม่ได้รายงาน
   3
   0
   1
   2
  4203669กฤษณ์มิ่งขวัญ1/3ยังไม่ได้รายงาน
   1
   0
   0
   2
  4303673ณัฐรัชบัวผุด1/3ยังไม่ได้รายงาน
   1
   0
   0
   2
  4403685สุโรตม์เรืองฤทธิ์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   2
  4503750กิตติศักดิ์รักชาติ1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  4603751จำเริญพร1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  4703752จีรศักดิ์บุญส่ง1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  4803753ดัสกรชอบชื่น1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  4903754ต้อยคำน้อย1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  5003755ตีซอมตี1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  5103756นราธิปวงศ์พิทักษ์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  5203757นันทกรคัฒทเนตร์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   0
   1
  5303758ปัญญาบัวเย็น1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  5403759พงษ์ศักดิ์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  5503760มิน1/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  5603761สายชลรุ่งรักษา1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  5703762อรรถกรประสงค์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  5803763ใบเตยผิวเผือก1/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  5903764ธนพรศิลขันธ์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   4
   5
   0
   0
  6003765พิมวดีพวงทอง1/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  6103766รสา1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  6203767ลลิตาเนียมมูล1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  6303768ลินนาคดวอน1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  6403769วีรภาทองอาบ1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  6503770สิริยากรทันงาม1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  6603777กานต์สุภัคเจือจุล1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  6703778ณัฐภัทรแสนมั่น1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  6803779ธนธรณ์วุฒิวงศ์1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  6903780พัสกรทองสุข1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  7003781นา1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  7103782กลมเฮียเปง1/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  7203535อุดมศักดิ์กาญจนชาติ2/1ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   2
  7303558มณฑิตาวิทยานุกรณ์2/1ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   2
  7403594เพชรลดายิ้มเยื้อน2/1ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   2
  7503598ชานนชุมจอหอ2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  7603599ไซอานชัย2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  7703600ธนชิตแก้วงาม2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  7803601ธนภัทรนพเวช2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  7903602นพคุณพรหมจรรย์2/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  8003603ปวริศบุญเที่ยง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  8103604พงศกรอ่อนละมูล2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  8203605พณิชพลโสสองชั้น2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  8303606พลวัชสำนักวิชา2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  8403607พิรัชต์พานทอง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  8503608ภานุพงศ์บรรจงอักษร2/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  8603609ภูบดินทร์วงค์เมือง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  8703610รัชชานนท์ศึกษา2/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  8803611วศินพินสระน้อย2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  8903612วัชรพงศ์บุญมา2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  9003613วิธวินท์เที่ยงชัด2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  9103614สงกรานต์พ่วงบรรจง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  9203615เสฎฐวุฒิบุญเปลื้อง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  9303616อัคเดชแสนรังค์2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  9403617อาจณรงค์วงศ์อ่อง2/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  9503618กานต์ธิดาฟูสกุล2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  9603619แก้วดอกคำ2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  9703620จาหม่อน2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  9803622ชนิดาภาชุ่มเมืองปัก2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  9903623ชาญานีทดแทน2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  10003624ธัญญาเรศสองศรี2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  10103626นภัสรโพธิสุวรรณ2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  10203627บัณฑิตาเกื้อกูลราษฎร์2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  10303628ปภาสรณ์กะหมายสม2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  10403629ปุณยวีร์คำแก้ว2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  10503630สุทธิดาจันทร์เนตร2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  10603632อารยาจันโทกุล2/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  10703484ณัฐศักดิ์หอมเกษร2/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   1
  10803521วัชรากรรื่นรมย์2/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   1
  10903527สุรพิชญ์อิมหาร2/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   1
  11003597วรัทยาอ่อนพฤกษภูมิ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   1
  11103631สุภัสสราโกฮวดเฮง2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  11203633ชลันธรแถวครบุรี2/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   0
  11303634ณฐพลบัวแก้ว2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  11403635ณัฐนันท์โพธิพงษ์2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  11503636ทรงยศมานาโถ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  11603637เทพพิทักษ์จูมบาน2/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  11703638ธนโชติสิทธพงศ์2/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  11803639ธนพลไกยะฝ่าย2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  11903640เปรมไชยเลิศ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  12003641พีรพัฒน์รัตนเพชร2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  12103642ภัทรกรเครือวัลย์2/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  12203643ภูวเดชมุกนิล2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  12303644มารุ่งสุรกิจ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  12403645จุฑาวดีสรรพโต2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  12503646ชนากานต์คำต่อตั้ง2/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  12603648ฐิตาภาชำนิ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  12703649ธนัชชา2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  12803650ธัญสินีกลิ่นทับ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  12903651ธาริณีอาจดี2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  13003652นัฐนันท์วิเชียรเจริญ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  13103653นีลุบลเรืองเดช2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  13203654เนตรนภาเสาแคน2/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   1
  13303655ปิวราเพียรดี2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  13403656พรนภารุ่งเรือง2/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   1
   1
  13503657พิชชาญาดาสิริสมรกุล2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  13603658พิมพ์พิลาสหาญกุล2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  13703660วรางคณาจำลอง2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  13803663สมฤทัยประเคนทอง2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  13903664สุธิชาพรมมา2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  14003665สุนิสาจำรูญ2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  14103667อิมพิราโตสารเดช2/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  14203418จารุกิตติ์พูลสวัสดิ์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  14303436นงนภัสนนทะชัย2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  14403490จิรายุสเกื้อประโคน2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  14503499ธีรภัทรศรีบุญ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  14603504ปฏิพัทธ์เสาวคนธ์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  14703508ปยุตมีบุญ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  14803526สุชาติจีนอิน2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  14903577อินทิราประภาสะสุตร์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  15003592วรชิตวงศ์ภิญ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  15103670เจนศักดิ์เจริญรื่น2/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   1
   0
  15203671ชยานันต์มุกดาสนิท2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  15303672ฐิรวัฒน์มั่งคั่ง2/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   0
   1
  15403674ทองดีบุญรอด2/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   1
   0
   0
  15503675อดุลยวิทย์วงษ์สรยา2/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   1
   0
  15603676ธนพนธ์เพ็งวัน2/3ยังไม่ได้รายงาน
   4
   0
   0
   5
  15703677ธนาธิปอิงกกผึ้ง2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  15803678ธีรเดชปั้นเจริญ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  15903679โบลีฮน2/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   0
   3
  16003680พีรพัฒน์คีรีเขตต์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   0
   3
  16103681วัศพลพุ่มทอง2/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   1
   0
   0
  16203682วีรพงศ์เลิศรัฐการ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   1
   0
   0
  16303683ศรายุธเจริญมาก2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  16403684ศุภวัฒน์สุขสวัสดิ์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  16503686หมีศรัทราช2/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   1
  16603687อดิศักดิ์มะลิวัลย์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   0
   3
  16703689อิสราใจหาญ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   1
   0
   0
  16803690เอกมลปวงแก้ว2/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   1
  16903691เอกวินสว่างไพร2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  17003692กนกวรรณอัครชาติ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  17103694ชุติมาหม่อมโนย2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  17203695ณัฎฐธิดาทองลาย2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  17303696ทิพวรรณยานจรัส2/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   0
   1
  17403697ภัสราภรณ์พันธ์เกียรติ์2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  17503699ศิริพรศรีเมือง2/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   1
  17603700สุพิชชาตาลาน2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  17703707จั๊วะซาย2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  17803708นายเซียน2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  17903709ดาวโบ2/3ยังไม่ได้รายงาน
   10
   0
   0
   0
  18003495ทวีโชคสุวรรณโชติ3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  18103509ปิยะเดชภักดีงาม3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  18203510ปุญญพัฒน์ธรรมพรมงคล3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  18303511พงศกรลอดอุด3/1ยังไม่ได้รายงาน
   3
   1
   0
   5
  18403513พชรสมโฉม3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  18503517ภาณุพงศ์โสสองชั้น3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  18603523วิรัตน์สุขวงศ์3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  18703524วุฒิสิทธิ์บำรุง3/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  18803534อิศราวรวิลาท3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  18903537กนกวรรณวงศ์มาก3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  19003540จิราพัชรสัตบุษ3/1ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   0
  19103541ชลิตาโฉมฉาย3/1ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   0
  19203543ณิภาพรรณอินทร์มณี3/1ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   0
  19303547ธนัชญาชัยสนาม3/1ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   0
  19403550นุสราสืบสาววงศ์3/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  19503551บุญญิสาศรีคัทนา3/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  19603552บุญศิตารุ่งเรือง3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  19703553เบญญาภาเกิดผล3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  19803560ลิก้า3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  19903564วรัทยางามเสงี่ยม3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  20003566วันวิสาเซ็งฮวด3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  20103567วิไลวรรณสิงห์กองโพธิ์3/1ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   0
  20203568ศศิธรมะลิวัลย์3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  20303569ศศิธรสีบุญ3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  20403572สุจิตตรา3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  20503575อริสราสิงสมดี3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  20603576อัญชิสาไกรอินทร์3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  20703588ชัญญานุชมาตรา3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  20803589ยิ่งรักมีเหมือน3/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  20903593ณัฐพลศรีอุทธา3/1ยังไม่ได้รายงาน
   6
   0
   0
   3
  21003785วริสราเจือจุล3/1ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   0
   0
  21103488คณุตม์เครือวัลย์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  21203492ชนาภัทร์ชวนชื่น3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  21303496ธนวัฒน์แสวงทรัพย์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   0
  21403498ธีรภัทรชอบชื่น3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  21503500นนทภัครปราณนัทธี3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  21603501นพกรเพียรสวาท3/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  21703503นันทิศคงสัตย์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   1
   1
  21803506ปฏิภาณผาสุก3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  21903512พงศพัคซื่อตรง3/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  22003514พชรพลวิทยารัตน์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   1
   1
  22103520รพีภัทรคำแหง3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  22203528สุรเสกข์คำสิงโห3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  22303529สุริยาสวัสพันธ์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   0
  22403531อนุภัทรช่วยแล้ว3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  22503532อภิสิทธิ์วิทยานุกรณ์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  22603533อินทัชอินทะจันทร์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  22703544ดาริกาชอบชื่น3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  22803545ทานตะวันจันทศิริ3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  22903546ธนภรณ์โพธิสาร3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  23003548ธนัชพรพรมมา3/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  23103549นันท์นภัสอิ่มเอี่ยม3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  23203555ปิยนุชศึกษา3/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   0
   1
  23303556พัชริดาสายสุวรรณ์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   6
  23403559รวงข้าวตระกูลรัมย์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   0
  23503561วรรณพรเชื้อบำรุง3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  23603562วรรณภาเอี่ยมเมือง3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  23703570ศศิวิมลใจหาญ3/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  23803571ศิริพรสัตบุษ3/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   0
  23903573สุทินาเกษารัตน์3/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   2
   0
  24003574หยกไทยเซิน3/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  24103711วาสินีสามารถ3/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   0
   0
   6
  24203486กฤษณะโยธี3/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   0
  24303487กวินรัตนวิจิตร3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  24403489จิรเมธเชื้อบำรุง3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  24503491เจษฎากรจันทรรัสมี3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  24603493ญาณกรบัวเย็น3/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   2
   0
   0
  24703497ธาราดาเหลืองอร่าม3/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   1
   0
  24803502นพอนันต์ชัยประเสริฐล้ำ3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  24903507ปฏิภาณเสาวคนธ์3/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   0
  25003515พีรวิชญ์ตรึกหากิจ3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  25103516ภัทรพลหม่อมโนย3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  25203518ยศธรรัตนวิจิตร3/3ยังไม่ได้รายงาน
   4
   0
   1
   0
  25303519ยุทธพงษ์สุวรรณัง3/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  25403522วัชรากรณ์เท่าบุรี3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  25503525สหพัฒน์ยั่งยืน3/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   1
   0
  25603530เหิมหาญมีชัย3/3ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   0
   0
  25703536กินนีออนนาทองศรี3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  25803539จิรานุชมัจฉาเกื้อ3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  25903542ฐานิตพัน3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  26003557พิยดาหาญละคร3/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  26103563วรวรรณเชื้อบำรุง3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  26203585นกแก้ว3/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   0
  26303586พัสกรประกอบเกื้อ3/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   0
  26403587ยุทธการสำเร็จ3/3ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  26503596สุมิตราหวลคิด3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  26603710วรฤทัยยอดจันทร์3/3ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  26703714ลีลี่3/3ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   1
  26803786ชุติมาผาสุข3/3ยังไม่ได้รายงาน
   3
   0
   0
   0
  26903366ณัฐพงษ์ธงศรี4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  27003368ธนกรมิ่งส่วน4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  27103370นวพลบุญช่วย4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  27203378บงกชกรแว่นมณี4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  27303380พรญาณีทองปลิว4/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  27403384สุทัตตารื่นรมย์4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  27503385สุพิตตาพันอะ4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  27603396ปัณณธรใช้ลิ้ม4/1ยังไม่ได้รายงาน
   5
   4
   0
   0
  27703416คิมหันต์รื่นรมย์4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  27803434จรรยพรเปี่ยมเต็ม4/1ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   1
   0
  27903440พิมพกานต์พิมพ์แก้ว4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  28003441สุทัตตาไชยปัญญา4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  28103771ณัชชาเสนจันทร์4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  28203772สุภัชชางามสม4/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  28303364กฤตพรศิลปชัย4/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   1
  28403369ธนาดลช่างเหล็ก4/2ยังไม่ได้รายงาน
   6
   0
   0
   2
  28503371พิชิตชัยสนิท4/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   0
   2
  28603373ศรายุทธชอบชื่น4/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  28703374อนันวันนะ4/2ยังไม่ได้รายงาน
   4
   0
   0
   3
  28803375เอ็มเจสอนมะลา4/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   8
  28903377ณิชาวงศ์คช4/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  29003392ณัฐพงษ์เหลืองอ่อน4/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   0
   1
  29103397ยศพลจันสมดี4/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  29203402บุญญานุชบุญหอม4/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  29303405ปาลิตาคลังสุวรรณ4/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  29403408ภคพรเจียมรัมย์4/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  29503410รัตนาวดีท่องแท้4/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  29603415อาทิตยามุจรินทร์4/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  29703417จักรินศรีจันทร์4/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   1
  29803422ธนกฤตวงศ์มาก4/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   0
   0
   4
  29903427รณชัยยวดยิ่ง4/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   0
  30003439พิมพกานต์วรรจารุ4/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   0
   1
  30103479รพีดาศรีสว่าง4/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  30203773ทัศน์พลแจ่มใส4/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  30303774สิริวิมลไพบูลย์4/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  30403783บุญเลิศตรงชื่น4/2ยังไม่ได้รายงาน
   1
   0
   0
   7
  30503784จีรณากล้าหาญ4/2ยังไม่ได้รายงาน
   6
   0
   1
   2
  30603026กมลลักษณ์วงศ์คช5/1ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   9
  30703249ก้องเกียรติกลัวผิด5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  30803250นิธิศักดิ์มีโชติ5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  30903252ธันวาพละเดช5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  31003253พงศธรประมวล5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  31103259สิทธิพรจันดา5/1ยังไม่ได้รายงาน
   1
   0
   4
   4
  31203262ชนกนันท์สุวดิษฐ์5/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  31303266ตฏิญาคล้ายคลึง5/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  31403271วรรณิสาวงศ์คช5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  31503272สุกัญญาแซ่โค้ว5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  31603273สุชานาถผาสุก5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  31703275กฤตินธรรมโชติ5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  31803291จอมศรีทอง5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  31903312ธัญญารัตน์พรมรัตน์5/1ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   9
  32003313ไพลินรื่นรมย์5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  32103316นรภัทรรูปสม5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  32203442ธนากรหนูวงษ์5/1ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   9
  32303701อดิศรเลาเลิศ5/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  32402935บูรพาอถานา5/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   9
  32502941สุทวัสบุญเดิม5/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   9
  32603180นภัสมิ่งอรุณ5/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   9
  32703214วรพลประมาณู5/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  32803248กล้าณรงค์รินทา5/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   0
  32903264ฐิตารีย์เครือยู้5/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  33003277ธีรภัทร์รุจิวงศ์5/2ยังไม่ได้รายงาน
   4
   5
   0
   0
  33103282พีรพัฒน์สิทธิเดช5/2ยังไม่ได้รายงาน
   6
   0
   1
   2
  33203283ภานุเดชเชาว์ไว5/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   1
  33303289วิรัญชนาตรึกหากิจ5/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  33403303จันจิรากิ่งกลางดอน5/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  33503305ชมพูนุชขอบไชยแสง5/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  33603311ชนิดาเจริญมาก5/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  33703314รุ่งทิพย์ปกป้อง5/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  33803468อธิวัฒน์ศิลประเสริฐ5/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   1
  33903473ศุภวิชญ์พรหมสุภา5/2ยังไม่ได้รายงาน
   0
   0
   0
   9
  34003702กิตติชัยแขมคำ5/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   0
  34103704ปภาวีชุ่มเมืองปัก5/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  34203705จันทรวัฒน์นาคอิ่ม5/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   0
   0
  34303138กิตติภพศรีขวัญใจ6/1ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   1
   0
  34403139ดนัยพ่วงบรรจง6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  34503140ทนงบุญแต่ง6/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  34603141ธีระเทพมุ่งดี6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  34703143พงศธรดีหมั่น6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  34803145สราวุฒิชาญสมร6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  34903150เจนจิรากึ่งวงษ์6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  35003152ชุติมณฑน์เกิดศักดิ์สิทธิ์6/1ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   2
   0
  35103154ณัฎฐณิชาบัวแก้ว6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  35203155ทัตพรดีหมั่น6/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  35303157นัชชาศรีริเวช6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  35403158ประภัสสรรัตโนภาส6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  35503160พิมศรทั่งแก้ว6/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  35603161ภัณฑิราปราวี6/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  35703163วทันยาสุลิเดช6/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  35803167อาทิตยาทองบุตร6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  35903211พีรพัฒน์แสวงสวัสดิ์6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  36003578ปฏิภานปฏิสังข์6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  36103579จารุณีไหวพริบ6/1ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  36203580รุ่งนภาร่วง6/1ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  36303168กิติศักดิ์ปุ้งข้อ6/2ยังไม่ได้รายงาน
   4
   1
   1
   3
  36403172ณัฐวัตรสมจินดา6/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  36503176ธนดลวงศ์คช6/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  36603181นันทวัฒน์สุวรรณโต6/2ยังไม่ได้รายงาน
   1
   0
   3
   5
  36703188กนกวรรณธรรมอินทร์6/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   1
   0
  36803190จันทรรัตน์สุขลาภ6/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   3
   1
   2
  36903193ธันยาพล6/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   1
   1
   0
  37003197อริสาพันอะ6/2ยังไม่ได้รายงาน
   2
   7
   0
   0
  37103204ธนพัฒน์อุปจันโท6/2ยังไม่ได้รายงาน
   3
   0
   0
   6
  37203208นราธรแหวนวงศ์6/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   1
   1
  37303220ณิชาแซ่ลี้6/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  37403222ปวันรัตน์โชติอนันต์6/2ยังไม่ได้รายงาน
   7
   0
   1
   1
  37503241จีรพัฒน์ประมวล6/2ยังไม่ได้รายงาน
   2
   0
   0
   7
  37603358นภัสสรมาลากุล6/2ยังไม่ได้รายงาน
   9
   0
   0
   0
  37703581ภราดรชวนชื่น6/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   1
   0
   0
  37803583รัตนาภรณ์บุญเกิด6/2ยังไม่ได้รายงาน
   8
   0
   1
   0
  37903584พรพิมลอังคณากุลชัย6/2ยังไม่ได้รายงาน
   1
   2
   3
   3

  สรุปข้อมูลการมาเรียนประจำวัน 29 / 05 / 2023 | ดูสถิติการส่งข้อมูลการขาดเรียน
  ชั้นจำนวนนักเรียนมาเรียนคิดเป็นร้อยละลาป่วยคิดเป็นร้อยละลากิจคิดเป็นร้อยละขาดเรียนคิดเป็นร้อยละ
  1/11400.0000.0000.0000.00
  1/22600.0000.0000.0000.00
  1/33100.0000.0000.0000.00
  2/13500.0000.0000.0000.00
  2/23500.0000.0000.0000.00
  2/33800.0000.0000.0000.00
  3/13100.0000.0000.0000.00
  3/23100.0000.0000.0000.00
  3/32700.0000.0000.0000.00
  4/11400.0000.0000.0000.00
  4/22300.0000.0000.0000.00
  5/11800.0000.0000.0000.00
  5/21900.0000.0000.0000.00
  6/12000.0000.0000.0000.00
  6/21700.0000.0000.0000.00
  รวม37900.0000.0000.0000.00

  แนะนำบุคลากร

  นายวีระ คงกระจ่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา->ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  นางสาวประวีณา ด้นกันเดช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา->กัมมุนาวัตตติโลโก <กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ>

  สุกัลยา ชลเสถียร ครู->คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด

  นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ ครู->

  นายวรากร จันทร์ศรี ครู->

  นางสาวเพ็ญพักตร์ คำภา ครู->

  นายพงษ์รัตน์ ตรึกตรอง ครู->

  นางสาวสวลี ร่วมวงศ์ ครูผู้ช่วย->

  นายวิทยา บุญส่งเสริม ครูผู้ช่วย->ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ

  นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย->ไม่ได้ส่งเสีย อย่าสะเออะสงสัย

  ธัญญลักษณ์ พุฒเกษร ครูผู้ช่วย->

  นายรัชชานนท์ อุมศรี ครูจ้างด้วยเงินงบประมาณ->ทะลึ่งเดี๋ยวเหงือกสั่น

  ณิชกานต์ ศิริรัตน์ ครูจ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา->

  นางสาวชนันญา น้อยสันเทียะ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษา->

  นางสาวผกามาศ ยิ้มเยื้อน ลูกจ้างชั่วคราว->ทุกการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเติบโตมากกว่าเดิม
  10 ลำดับคะแนนสุดยอดนักเรียนใฝ่เรียนรู้
  แสดงตามลำดับคะแนน

  เว็บที่น่าสนใจ

  กลับเว็บโรงเรียน | ดูข้อมูลลิขสิทธิ์ ©